Založ si blog

Politika na Slovensku predurčuje životnú úroveň za nedôstojnú v rámci EU

Tento môj názor vyplýva hlavne z posledných politických vyhláseniach vládnej koalície o spôsobe udržania verejných financií, zabezpečenia štátneho dlhu a spôsobe zabezpečenia zníženia nezametnanosti.

Netreba pripomínať  priemernému občanovi Slovenska, že našu životnú úroveň priamo ovplyvňujú vládnuce politické strany a hlavne ich prioritný záujem o získanie ekonomickej  moci  s cieľom  privlastniť si majetok spoločnosti  pre seba,  s legislatívnym  zabezpečením  jeho beztrestného užívania a konania.  Trend  „demokratizácie spoločnosti “  na Slovensku ukázala hlavne Mečiarova éra vládnutia, ktorá  ukázal a  „návod“  všetkým politickým stranám ako používať víťazstvo vo voľbách pre svoje skupinové ciele  na úkor rozvoja spoločnosti a čo je horšie  táto deformácia konania politikov mala vplyv na celé obyvateľstvo.  Divoká privatizácia v prospech prívržencom politických strán, riadené konkurzy spoločností s opätovným získaním majetku za nízku cenu sa konali v prostredí  a za podpory korupcie politikov, súdnictva, polície a v poslednom období aj rozkrádanie peňazí  cez  štátnych úradníkov spôsobili  duchovnú  deformáciu spoločnosti.

Tento „marazmus“ spoločnosti, t.j. nedôstojné pomery  majú dopad na životnú úroveň obyvateľstva Slovenska  okrem  regiónu Bratislava  vyústil do výsledku, že  Slovensko je štatisticky  na poslednom  mieste v EÚ vo výške priemernej mzdy, dôchodku a po Španielska a pobaltských krajín má aj najvyššiu nezamestnanosť.

Zlepšenie  „dôstojného života“ občana  Slovenska  nie je cítiť ani v programovom vyhlásení vlády, ktorá sa hlavne zameriava na udržanie deficitu verejných financií a nedáva občanom žiadnu víziu na udržanie alebo dokonca zlepšenie života  zahrňujúci a spokojnosť s dôstojným životom.

Mám dojem, že  politikom je táto vízia dôstojného života „ukradnutá“ o čom svedčí aj  vyhlásenia  niektorých pravicových politikov a podnikateľov o tom, že „nezamestnaní sú len tí, ktorí nechcú pracovať“. Ide o „choré“ názory bez vnímania duchovnej stránky  a spoločenského poslania života človeka.  Predsa  vedeckotechnický rozvoj (automatizácia, robotizácia, technológie) spôsobuje, že pri rovnakej spotrebe ľudí  a vyššej produktivite práce je potrebných stále menej pracovných síl a stačí  aby sme pracovali namiesto 8,0 hodín denne len  napr. 5,0 hodín. Je takmer isté, že nezamestnanosť z tohto dôvodu  a z dôvodu globalizácie trhu sa nebude znižovať.   Na Slovensku sa nezamestnanosť  zníži  napr.: buď zavedením  výroby  vysoko konkurenčných výrobkov pre export (Slovensko zanedbaním  vývoja a výskumu nemá predpoklady bez vstupu zahraničného kapitálu) alebo cestou  lepšieho využívania prírodných zdrojov vo forme exportu vody, vyššieho  zhodnocovania  pôdy, lesov a nižšou spotrebou vecí vyrábaných v zahraničí.

Zníženie deficitu verejných financií sa súčasná pravicová vláda rozhodla znížiť  pre ňu tým najrýchlejším a 100 % istým riešením – a to znížením výdavkov pre dôchodcov, znížením ostatných sociálnych dávok  a ostatný škrtaním príjmov zamestnancom,  ako keby tieto skupiny spôsobili  súčasné problémy spoločnosti. Hoci  hrubý domáci produkt je  jeden z najvyšších v EÚ,  priemerný zárobok  na úrovni 745 EUR  a priemerný dôchodok  na úrovni 351 EUR je najmenší z celej EÚ okrem pobaltských krajín, Rumunska a Bulharska.

Vláda sa  „nezaoberá“  s iným  možným zdrojom príjmov do štátneho rozpočtu a to sú skupiny, ktoré ovládajú kapitál.  Príjem z dane z príjmu právnických osôb je len o 30 % vyšší ako príjem z dane z príjmu fyzických osôb, navyše v čase hospodárskej krízy, keď  je nezamestnanosť vysoká.

Tento stav je v budúcnosti   pre znižovanie deficitu verejných financií neudržateľný. Podľa môjho názoru  je nevyhnutné, aby  nová vláda:

1)      Zvýšila vymožiteľnosť daní  a to spôsobom:

  • Vykonávaním daňových kontrol na daň z príjmu aspoň 2 krát za 5 rokov  (existujú  právnické subjekty, ktoré nemali  kontrolu na daň z príjmu  už 10 rokov !)
  • Daňové úrady tolerujú daňové úniky  právnických osôb vyplývajúce napr.  z výdajov na „služobné cesty po svete“,  zakúpené osobné autá podnikateľmi ,  využívajúce aj na súkromné účely nie sú zdaňované užívateľom  vo výške 1 % z obstarávacej ceny auta ( § 5 odsek 3, zákona č.595/2003 Z.Z.) o dani z príjmov), načo sú podnikateľom autá s daňovým uznaním nákladov za sumu vyššiu ako 33,000 EUR? Ide o určite zlú investíciu zo zisku na úkor dane z príjmu a priamu podporu hrubého národného produktu zahraničného výrobcu auta.
  • Zdravotné poisťovne uhrádzajú milióny navyše za lieky, ktoré predpisujú lekári za  protislužbu od farmaceutických výrobcov liekov.

2)      Zaviesť  možnosť  poskytovania informácií o daňových únikoch každým občanom  s jeho právnou ochranou ( v západných krajinách ide o bežný stav).

3)      Právne trestať aj s náhradou škody  za škody spôsobené štátu  voči  štátnych úradníkov, poslancom a aj voči právnickým osobám na zamedzenie korupcie, nevýhodných obchodov a  obohatenie  alebo škody spôsobené právnickou osobou inému subjektu.

4)      Ďalšia skupina, ktorá sa nepodieľa na príjmoch do štátneho rozpočtu sú podniky, ktoré majú daňové prázdniny, t.j. neplatia  19 % daň z príjmu. Ide o najväčšie podniky na Slovensku Volkswagen  Slovakia , U.S.Steel  Košice , Echo Martin a ďalšie, ktoré majú tieto výhody na Slovensku v rozpore s EÚ, ktorá zakazuje takúto pomoc. Aká bola zodpovednosť bývalých politických nominantov na ministerstvách, ktorí  na „večné časy“  umožnili uvedeným spoločnostiam podnikať bez podieľania sa na príjmoch do štátneho rozpočtu.

5)      Na Slovensku nie je uplatnená  ani daň z majetku, ktorá je vo vyspelých západných krajinách bežná. Táto daň by aj v prípade, že majetok bol nadobudnutý nelegálne alebo bez zdanenia príjmov by kompenzovala  deficit príjmov do štátneho rozpočtu.

6)      Na Slovensku podnikajú a pôsobia firmy, ktoré neplatia dane , pretože nemajú sídlo na Slovensku ale v  „daňových rajoch“ . V záujme vlády by mali byť kroky na uzavretie dohody o vzájomne výhodných podmienkach podnikania.

7)       Slovensku   je  jediná krajina v strednej a západnej Európe, kde je uplatnená 0 % sadzba dane z dividend.  Súčasní politici a bývala vláda p. Dzurindu a Mikloša, ktorá  nulovú daň zaviedla  nás presviedča, že to bol dobrý krok pre prílev zahraničného kapitálu napriek tomu, že štátny rozpočet stratil  len za rok 2009 cca 2,3 mld. EUR !  Prečo ostatné krajiny tento názor nemajú a uplatňujú daň od 5 % do 15%  podľa výšky zahraničného kapitálu. Pri zodpovednosti vlády za štátny rozpočet  by sa pokúsila dohodnúť na určitej zmene, napr. výška dane z dividend  by bola  znížená v závislosti podľa investícií na Slovensku.

8)      Na slovenskom trhu pôsobia  úspešne poisťovne a banky so zahraničnou účasťou. Aj slovenská finančná inštitúcia s majoritnou účasťou štátu by bola rovnako úspešná, ktorá by posilnila konkurenčné prostredie  a tým aj možnosť investovať do tohto finančného  trhu bez veľkých rizík.

Nemyslím si, že o týchto možnostiach  zvýšenia príjmu do štátneho rozpočtu  vláda nevie. Taktiež neverím, že  jednotlivé záujmové skupiny súčasnej vládnej koalície majú  záujem riešiť  „ blaho občanov“ tohto štátu. Výsledkom kompromisov, ktoré politické zoskupenia museli urobiť, logicky nevedú k žiadnej vízie s  konkrétnymi krokmi pre zabezpečenie dôstojného života občanov.  Celá činnosť vlády sa bude orientovať na cieľ neurobiť  závažnú chybu  voči voličom  s prioritným cieľom slúžiť kapitálu s udržaním dôvery  EÚ na úkor ostatných občanov štátu okrem  svojich zástupcov v štáte.

Treba konštatovať, že ani Ficova vláda neurobila racionálne zmeny a nápravy v živote občana na Slovensku, ktoré deklarovala  pred voľbami. Pravdepodobne aj preto, že  strana SMER  podliehala „nárokom „ koaličných partnerov a taktiež mocným sponzorom. Dokedy však budeme  nespokojný s každou vládou dúfajúc, že k zlepšeniu dôjde. Slovenský občan  sa nevie racionálne správať vo voľbách už tým, že odmieta účasť na voľbách a je maximálne ovplyvňovaný momentálnym marketingovým  „ťahom „  bez hlbšieho zamyslenia, či táto  marketingová – politická skupina dokáže  reálne ovplyvniť  život na Slovensku.

Výsledkom životnej úrovne je napr. aj to, že  podľa najnovšej štúdie anglických vedcov sú občania Dánska potom Švajčiarska a Rakúska najšťastnejšími , po nich nasledujú Škandinávske krajiny. Slovensko  sa v rebríčku  178 štátov umiestnilo na nelichotivej 129. priečke . Za nami zostali len občania Rumunska…Výsledok je obraz  spoločenských pomerov, ktoré uplatňujú politické strany s dopadom na ekonomiku a duchovno. To, že Škandinávske krajiny sú v popredí najšťastnejších ľudí  je v tom,  ako v relácii  na TA3 – Cestovateľ  odznela myšlienka „ Nórsko je  krajina , ktorá má všetko, to čo Slovensko nemá, štát funguje, nekradne sa, korupcia je nulová, systém daní je verejný a solidárny. Mať luxusné auto je v Nórsku  „nedôstojné“ pretože ide o špatnú investíciu.

Aj táto informácia  by mala byť pre vládu motivujúca na zmenu.  V opačnom prípade sa bude potvrdzovať  výrok Ronalda  Celenteho – šéfa Inštitútu pre výskum trendov v Amerike, že“ politické organizácie sú v skutočnosti zločinecké organizácie“ so všetkými  skrytými  činmi ich konania a nikdy sa zo súčasného  spoločenského „marazmu“ nedostaneme sami…

počítač, klávesnica, ruky

Poliak podozrivý zo špionáže pre Čínu zaisťoval bezpečnosť počas návštevy pápeža

18.01.2019 08:45

Spolu s ním zadržali pred týždňom aj Číňana, ktorý bol v tom čase riaditeľom predaja poľskej pobočky koncernu Huawei.

Donald Trump, Svetové ekonomické fórum

Ani Trump, ani oficiálna delegácia. Pre shutdown USA vynechajú Davos

18.01.2019 07:35

Americký prezident Donald Trump zrušil cestu delegácie USA na Svetové ekonomické fórum, ktoré sa má vo švajčiarskom Davose konať budúci týždeň.

Kolumbia, bogota, útok, polícia

Útok na policajnú akadémiu v Bogote neprežilo najmenej 21 ľudí

18.01.2019 07:02

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, v podozrení je však najmä militantná ľavicová Národná oslobodzovacia armáda.

USA, severná kórea, Stephen Biegun,

Vplyvný predstaviteľ KĽDR priletel do Washingtonu na rozhovory s Pompeom

18.01.2019 06:34

Severokórejský vyslanec takisto absolvuje návštevu u Trumpa a odovzdá list od Kim Čong-una.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 2331x
Priemerná čítanosť článkov: 2331x

Autor blogu

Kategórie

Archív

Odkazy